lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

นโยบายรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า2018

เจ้าของร้าน

 

 

www.samathan.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของร้าน ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้าน ดังต่อไปนี้

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
ทางเว็บไซต์
www.samathan.com จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์, ไลน์,โทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง 
หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะ เป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ตามช่องทางใดทางหนึ่งตามสะดวก ดังนี้

•           “ข้อความถึงเราซึ่งอยู่ในแถบเมนู ติดต่อเราหรือที่ลิงค์นี้ http://www.samathan.com/contactus  สำหรับใช้กรอกข้อความต่างๆรวมถึงเรื่องร้องเรียนเพื่อส่งมาที่ร้าน

•           อีเมล์ร้าน:smartvision.thailand@yahoo.co.th  

•           ไลน์ (Line ID) :  samathan.luck

•           โทรศัพท์ : 094-425-6526

 ท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 1-2 วัน

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ  www.samathan.com ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของทางร้าน โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ทราบ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากทางร้าน ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้ที่ปุ่ม สมัครสมาชิก (ฟรี)ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายล่างของหน้าจอเว็บไซต์ร้าน  โดยที่ท่านสามารถแจ้งยกเลิกการรับข่าวสาร, ประชาสัมพันธ์, โปรโมชั่นได้โดยส่งอีเมล์มาที่ smartvision.thailand@yahoo.co.th 

เว็บไซต์ของร้าน ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง  ร้านอาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้าน ซึ่งร้าน จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล [1) วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ 3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม 4) ประเภทของการสืบค้น 5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ 6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของร้าน]

www.samathan.com  อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น ร้าน Google analytics ในการเก็บข้อมูลคนเข้าใช้งาน เว็บไซต์

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของ เว็บไซต์  www.samathan.com   จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของร้านและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
อย่างไรก็ตามในกรณีที่ร้านต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ร้านจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง
หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร

·       ชื่อ-นามสกุล

·       ที่อยู่

·       Email เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร
ให้กับเว็บไซต์ของร้าน ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์ร้านแล้ว ร้านจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อมูล เกี่ยวกับลูกค้าของร้าน จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่ร้าน และท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่ง e-mail มายังร้าน ร้านจะเก็บเนื้อหาใน e-mail ที่อยู่ของ e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของร้าน ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์ www.samathan.com  จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ ร้านจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์ร้าน ในการดำเนินการ หรือ

2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จ ลุล่วงลง หรือ

3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ

 ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ www.samathan.com  อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของร้าน ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการณ์นี้ทางเว็บไซต์ www.samathan.com และ จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ
เว็บไซต์ www.samathan.com  และ อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของร้าน และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของร้าน ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับร้าน หรือเข้ามาดำเนินการในนามของร้าน นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.samathan.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.samathan.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของร้าน องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของร้าน ด้วยเช่นกัน

 

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล 
เว็บไซต์ www.samathan.com  จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

 

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล
เว็บไซต์ www.samathan.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ ร้านยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้ ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด โดยกดปุ่ม เข้าสู่ระบบในตะกร้าสินค้าเพื่อเข้าสู่ประวัติข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง หรือส่งอีเมล์แจ้งที่  
smartvision.thailand@yahoo.co.th  

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เว็บไซต์
www.samathan.com  มีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งในส่วนทางด้านเทคนิค Programming และการตรวจสอบยืนยันจากอีเมล์ที่ใช้สมัคร

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

Member

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

Statistic

หน้าที่เข้าชม5,505 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด2,863 ครั้ง
เปิดร้าน22 ม.ค. 2558
ร้านค้าอัพเดท16 ก.ค. 2561

Contact us

0944256526
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก