lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

นโยบายการสั่งซื้อสินค้า(1/2)

เจ้าของร้าน

1. สินค้าและบริการของเรา

ร้าน  samathan จัดจำหน่ายสินค้าถูกต้องตามกฎหมาย สินค้าประเภทเครื่องสำอางทุกชิ้นเป็นสินค้าได้รับเลขทะเบียนแจ้งจดจาก องค์การอาหารและยาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  รายละเอียดสินค้าที่แสดงหน้าร้านเป็นรายละเอียดที่ถูกต้องตรงตามที่ผู้ผลิตได้ให้รายละเอียดไว้ รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่แสดงหน้าร้านใกล้เคียงความเป็นจริง แต่อาจมีสี หรือรูปแบบผิดไปจากผลิตภัณฑ์จริงเล็กน้อยสำหรับสินค้าทำมือจากไม้เช่น เก้าอี้สวดมนต์ เนื่องจากลายของไม้และสีจากไม้ธรรมชาติ มีความไม่แน่นอน เป็นต้น

2. ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

2.1 ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้จากหลายช่องทางการจำหน่าย ดังนี้

              - หน้าเว็บ www.samathan.com

              - Facebook fan page: SAMA-SAMATHAN

       Line ID (ไลน์) : samathan.luck

       - เบอร์โทร: 0938471606       

      E-Mail (อีเมล์)smartvision.thailand@yahoo.co.th 

            การสั่งซื้อผ่านตะกร้าสินค้าหน้าเว็บที่   www.samathan.com สามารถทำได้ตลอด 24  ชั่วโมงและสามารถแจ้งสั่งซื้อผ่านทางช่องทางอื่นๆได้ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกัน ทางร้านจะดำเนินการต่างๆให้ในเวลาทำการ

2.2 การสั่งซื้อผ่านตะกร้าสินค้าหน้าเว็บ มีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 ลูกค้าสามารถเข้าดูรายละเอียดสินค้าหรือสินค้าแต่ละชนิดได้ที่หน้าเว็บไซต์  เมื่อลูกค้าพึงพอใจในสินค้า สามารถกดหยิบสินค้าเพิ่มลงในตะกร้าสินค้า  โดยการกดปุ่มสั่งซื้อหรือปุ่ม หยิบลงตะกร้า”  ซึ่งอยู่มุมทางด้านขวา แล้วภาพสินค้าที่เลือกไว้นั้นจะเลื่อนไปยังในตะกร้าสินค้าซึ่งอยู่ที่ด้านมุมบนขวาของหน้าจอ  ลูกค้าสามารถเลือกหยิบสินค้าลงตะกร้าได้หลายชนิด ก่อนเข้าสู่กระบวนการสั่งซื้อสินค้า

2.2.2 เมื่อกระบวนการเลือกซื้อสินค้าเสร็จสิ้น ลูกค้าเข้าสู่กระบวนการการสั่งซื้อโดยคลิกที่ภาพตะกร้าสินค้า ซึ่งอยู่ทางด้านมุมบนขวาของหน้าจอ  

2.2.3  ในหน้าเว็บสั่งซื้อสินค้าด้านในตะกร้าสินค้าจะแสดงภาพสินค้า, ชื่อชนิดรายการสินค้า, ราคาต่อหน่วยในแต่ละชนิดรายการสินค้า, จำนวนสินค้าในแต่ละชนิดรายการสินค้า, ราคารวมในแต่ละชนิดรายการสินค้า, ราคาสินค้าทั้งหมด (รวมทุกชนิดรายการสินค้าแต่ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)ค่าจัดส่งในแต่ละประเภทและราคารวม (ค่าสินค้าและค่าจัดส่งรวมกัน) ในหน้านี้ ลูกค้าสามารถเลือกประเภทการจัดส่ง ซึ่งแสดงถึงเกณฑ์การคำนวณราคาค่าจัดส่ง, จำนวนสินค้าที่จัดส่ง, และราคาค่าจัดส่ง เพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจสำหรับการเลือกประเภทการจัดส่งที่ต้องการ  ลูกค้าสามารถปรับเพิ่มลดจำนวนสินค้าที่ต้องการซื้อในแต่ละชนิดรายการสินค้า,สามารถลบทิ้งชนิดรายการสินค้าที่ไม่ต้องการออกได้โดยกดที่ปุ่มรูปถังขยะข้างๆรายการที่ต้องการลบทิ้ง  กรณีที่สั่งซื้อเพียง 1 ชนิดรายการสินค้า  จะไม่สามารถลบทิ้งโดยการกดที่ปุ่มรูปถังขยะได้  แต่ให้คลิกที่ลิงค์ คลิกเพื่อยกเลิกการสั่งซื้อครั้งนี้ แทน เพื่อยกเลิกการสั่งซื้อครั้งนั้น  

2.2.4 เมื่อเลือกประเภทการจัดส่งแล้ว จึงกดปุ่ม สั่งซื้อสินค้าโดยลูกค้าที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางร้านแล้วจะต้องคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้งานระบบสั่งซื้อสินค้าก่อน  ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่เคยลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางร้าน  สามารถกดปุ่ม สมัครสมาชิก (ฟรี)”  เพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางร้านทันที หรือคลิกที่ลิงค์ สั่งซื้อสินค้าโดยไม่เป็นสมาชิกเพื่อสั่งซื้อสินค้าโดยไม่เป็นสมาชิก ก่อนเข้าสู่กระบวนการสั่งซื้อสินค้าให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อไป

2.2.5 ในหน้ารายละเอียดผู้สั่งซื้อ

            ลูกค้าที่ไม่เคยลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางร้าน ต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม เช่น อีเมล์, ชื่อผู้สั่งซื้อ, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่จัดส่งอย่างละเอียด เมื่อกรอกเสร็จแล้ว จึงกดปุ่ม จัดส่งตามที่อยู่นี้” 

           ลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางร้านแล้ว จะขึ้นรายละเอียดเดิมที่เคยกรอกไว้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องกรอกซ้ำ ให้คลิกที่ปุ่ม จัดส่งตามที่อยู่นี้ได้ทันที  แต่สามารถเปลี่ยนหรือปรับแก้ไขรายละเอียดส่วนตัว ที่เคยให้ไว้ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลาที่หน้านี้  โดยกรอกรายละเอียดในส่วนของ เพิ่มที่อยู่ใหม่เมื่อกรอกใหม่เสร็จแล้ว จึงกดปุ่ม จัดส่งตามที่อยู่นี้แล้วสินค้าจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ใหม่

2.2.6 ในหน้าตรวจสอบรายการสั่งซื้อ จะแสดงรายละเอียด ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

            ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดส่งสินค้าซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้สั่งซื้อ, เบอร์โทร, อีเมล์, ที่อยู่, วิธีการส่งสินค้า, และระยะเวลาที่เตรียมสินค้าเพื่อส่ง

           ส่วนที่ 2 รายการสินค้า:  ซึ่งประกอบด้วย รูปภาพสินค้า, ชื่อรายการสินค้า, ราคาต่อหน่วย, จำนวนสินค้าต่อชนิดรายการสินค้า, ราคารวมต่อชนิดรายการสินค้า, ราคาสินค้าทั้งหมด (รวมทุกชนิดรายการสินค้า)ค่าขนส่งสินค้า, และราคาสุทธิ (ราคาที่ต้องชำระ)

            ส่วนที่ 3 หมายเหตุ: ซึ่งประกอบด้วยช่องสี่เหลี่ยมโล่งๆ ลูกค้าสามารถคลิกในช่องสี่เหลี่ยม และเริ่มพิมพ์หมายเหตุที่ต้องการแจ้งให้ทางร้านทราบลงในส่วนนี้ได้

    ลูกค้าควรตรวจสอบความถูกต้องของรายการสั่งซื้อ  ในกรณีที่...

           รายละเอียดไม่ถูกต้อง: ลูกค้าสามารถกดปุ่ม กลับไปแก้ไขเพื่อแก้ไขรายละเอียดส่วนตัว เช่น อีเมล, ชื่อผู้สั่งซื้อ, เบอร์โทร, และ ที่อยู่จัดส่ง  

            รายละเอียดถูกต้องดีแล้ว: ลูกค้าต้องกดปุ่ม ยืนยันการสั่งซื้อเพื่อให้การสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ ไม่เช่นนั้นแล้วทางร้านจะไม่ได้รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า

2.2.7 ในหน้าการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ จะแสดงข้อมูลการสั่งซื้อหมายเลขที่ #xxxx, ข้อมูลการจัดส่งสินค้า, รายการสินค้าที่สั่งซื้อ, วิธีการชำระเงิน, และรายละเอียดบัญชีธนาคารต่างๆของทางร้าน ซึ่งแสดงว่าลูกค้าได้สั่งซื้อสำเร็จแล้ว

2.2.8 ระบบจะส่งรายละเอียดการสั่งซื้อนี้ไปที่อีเมล์ที่ได้กรอกแจ้งไว้โดยอัตโนมัติทันที รายละเอียดสำคัญในอีเมลประกอบด้วย

            ชื่อร้าน

            ข้อมูลรายการสั่งซื้อทั่วไป ได้แก่ Order ID (หมายเลขใบสั่งซื้อ), จำนวนสินค้า, วันเวลาที่สั่งซื้อ, ราคารวมที่ต้องชำระ

            ข้อมูลผู้สั่งซื้อ ได้แก่ ชื่อผู้รับ, เบอร์โทร, อีเมล, ที่อยู่ในการจัดส่ง

            ข้อมูลการจัดส่ง ได้แก่ วิธีการจัดส่ง, ระยะเวลาที่เตรียมสินค้าเพื่อส่ง

            รายการสินค้า ได้แก่ รหัสสินค้า, ภาพสินค้า, ชื่อสินค้า, ราคาต่อหน่วย, จำนวนสินค้า, ราคารวม, ราคารวมทั้งหมด

            หมายเหตุที่ลูกค้ากรอกแจ้งทางร้าน

            วิธีการชำระเงิน ได้แก่ รายละเอียดบัญชีธนาคารต่างๆของทางร้าน

            ลิงค์ คลิกเพื่อแจ้งชำระเงิน

2.2.9 ทางร้านจะได้รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติจากระบบสั่งซื้อทันที และดำเนินการเช็คสถานะสต็อกสินค้าซ้ำอีกที, เก็บจองสินค้าที่สั่งซื้อไว้เป็นเวลา 2.5 วันก่อนหลุดจองเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ต่อลูกค้าท่านอื่น, คำนวณราคาใหม่หากมีโปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษให้ (ทั้งนี้ราคาใหม่จะไม่แพงไปกว่าราคาที่แจ้งไว้ในหน้าเว็บ) จากนั้นทางร้านจึงส่งอีเมล์ไปให้ลูกค้าเพื่อแจ้งยืนยันการจองสินค้าและราคาใหม่ที่เท่ากับหรือถูกกว่าในใบสั่งซื้อ

2.9 ลูกค้าสามารถชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร  ลูกค้าต้องดำเนินการภายใน 2.5 วันหลังจากยืนยันคำสั่งซื้อ  และต้องแจ้งการชำระเงิน อันประกอบด้วย ชื่อผู้รับสินค้า, ชื่อธนาคารที่โอนเข้า, จำนวนเงินที่โอนเข้า, วันเวลาที่โอนเข้า, รูปใบเสร็จ (ถ้ามี) ผ่านเพียงช่องทางใดทางหนึ่งที่สะดวก ดังต่อไปนี้

            หน้าเว็บไซต์ ในช่อง แจ้งชำระเงินซึ่งอยู่ที่ลิงค์ http://www.samathan.com/informpayment

  Line ID (ไลน์) : samathan.luck

   - เบอร์โทร: 0938471606           

   E-Mail (อีเมล์) smartvision.thailand@yahoo.co.th 

2.2.10 เมื่อแจ้งชำระเงินครบถ้วน ทางร้านจะแจ้งยืนยันการรับชำระเงินจากลูกค้า และกำหนดการวันจัดส่งไปยังอีเมล์ของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้กับทางร้าน 

2.3 การสั่งซื้อผ่านทางช่องทางจำหน่ายอื่นๆนอกเหนือไปจากทางตะกร้าสินค้าหน้าเว็บ ลูกค้าแจ้งภาพสินค้า, รหัสสินค้า, จำนวนสินค้า, ชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้า, ประเภทการจัดส่งลงทะเบียน หรือ EMS (กรณีสินค้าที่มีโปรโมชั่นจะจัดส่งเป็นลงทะเบียน) ทางร้านจะดำเนินการเช็คสต็อกสินค้า, ยืนยันการเก็บจองสินค้าเป็นเวลา 1 - 2 วัน, ยืนยันราคาสินค้าทั้งหมดที่ต้องชำระหลังหักจากส่วนลดและโปรโมชั่น และเข้าสู่กระบวนการชำระเงิน เช่นเดียวกัน

3. ราคาสินค้า

ราคาของสินค้าที่แสดงในรายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิด เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7% แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าจัดส่ง ยกเว้นแต่สินค้ามีโปรโมชั่นค่าจัดส่งฟรีจะเป็นราคาสินค้าที่รวมทั้งหมดแล้ว

4. การชำระเงิน

 

        สำหรับรายละเอียดในการชำระเงินของแต่ละบัญชีธนาคารได้ถูกระบุไว้บนหน้าเว็ป และได้รับการยืนยันว่าเลขที่บัญชีตรงกับชื่อเจ้าของร้านค้า สำหรับค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สามารถศึกษาเพิ่มได้จากนโยบายการคิดค่าธรรมเนียมของแต่ละธนาคาร

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

Member

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

Statistic

หน้าที่เข้าชม5,505 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด2,863 ครั้ง
เปิดร้าน22 ม.ค. 2558
ร้านค้าอัพเดท16 ก.ค. 2561

Contact us

0944256526
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก